Roland Kamphuis Rotating Header Image

Sidn, sidn, sidn

Het is om niet van goed te worden, sinds ze het nieuwe drs4 systeem hebben gelanceerd is het alleen maar slechter geworden. Regelmatig storingen vanwege spoed onderhoud. Deze sidn problemen resulteren in stappels nog te moeten registreren domeinnamen en boze klanten. Ik hoop echt dat in november het systeem goed draait en niet meer plat is.

logo_vervolg.gif

Dit is de mail die ik binnenkreeg:Beste relatie,

Na een lange voorbereiding en enkele malen uitstel namen wij op 26 september jl. ons nieuwe domeinnaamregistratiesysteem DRS4.0 en daarbij behorende infrastructuur in gebruik. Mede vanwege de omvangrijke investering van tijd en geld, de grote inzet van de SIDN medewerkers en onze leveranciers, waren uw (maar ook onze) verwachtingen hooggespannen.

De teleurstelling over de problemen die vanaf de overschakeling optreden, is om die reden bij alle betrokkenen (u en ons) des te groter.

Dat DRS4.0 bij ingebruikname niet aan ál uw wensen zou voldoen was ons bekend. De overstap van DRS2 naar een nieuw systeem kon echter niet langer worden uitgesteld. Om die reden is besloten DRS4.0 als basis in gebruik te nemen en verdere verbeteringen in vervolgreleases door te voeren.

De problemen die u en wij de afgelopen drie weken hebben ervaren, waren vanzelfsprekend niet voorzien. Voorbeelden daarvan zijn de postcode-check, de herziene DNS-check en de communicatie over de verstoringen. Andere problemen hebben hun oorzaak in gekochte applicaties en hardware. Hoewel onze verantwoordelijkheid naar u ook daar geldt, zijn onze mogelijkheden dergelijke zaken te voorkomen helaas beperkt.

Voor u als klant zijn de oorzaken van verstoringen weinig relevant. U wilt kunnen rekenen op onze dienstverlening, zoals úw klanten (onze eindgebruikers) dat weer doen op úw diensten. Wij realiseren ons terdege dat de problemen van de afgelopen twee weken u en in een aantal gevallen ook uw klanten, overlast hebben bezorgd. Ik betreur het zeer dat dit, ondanks de enorme inspanning, het geval is.

Met een drietal nieuwe patches op DRS4.0 en een aantal andere ingrepen is ondertussen een duidelijke verbetering gerealiseerd. De, ondanks extra inzet van capaciteit, opgelopen achterstand in het beantwoorden van uw vragen en oplossen van klachten is grotendeels ingelopen. Veel werk wordt nog verricht aan het succesvol doorvoeren van een aantal aanvragen van nieuwe .nl-domeinnamen en verhuisopdrachten die eerder door DRS4.0 niet correct zijn verwerkt. In overleg met de betrokken deelnemers verwachten wij die nog deze week af te ronden.

De komende periode zullen wij, zoveel mogelijk ’s avonds en in de weekeinden, onderhoudsvensters inplannen om verdere verbeteringen in DRS4.0 door te voeren. Daarmee zal onze dienstverlening snel op het juiste niveau worden teruggebracht. Ik reken daarbij op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Roelof Meijer

Leave a Reply