Roland Kamphuis Rotating Header Image

Saxion-projecten

Op deze pagina zijn alle projecten terug te die ik tijdens mijn studie aan de Saxion Hogescholen heb ontwikkeld.

Mastermind (2006)
Toetssysteem (2006)
Heli (2007)
Toweldefense (2007)
Presentiebord (2008)
Digitale rondleiding (2008)
Sario (2009)
Sario 3D (2009)
Strongbox (2009)
Gossip network (2010)

Mastermind (2006)


In het eerste semester van mijn opleiding moesten we een simpel spel maken in de taal JAVA. Het spel moest simpel zijn, en er werd aangeraden iets tekst-based te maken. Ik was eigenwijs en na goedkeuring heb ik dan ook een grafische interface voor mijn spel gebouwd.

Hiernaast is dan ook het resultaat te vinden. Met een aantal simpele knoppen onderaan de applicatie bedien je de invoer. Nadat je een regel hebt ingevoerd geeft de applicatie direct antwoord in de mastermind taal.
Live demo: klik hier

Toetssysteem(2006)

Aan het einde van de semester moest er in groepsverband aan een klein projectje gewerkt worden. Totaal was er 3 weken de tijd. Wij krijgen de opdracht om een simpel JAVA toetsysteem te maken. Hier moesten studenten kunnen inloggen en hun toets kunnen selecteren. Vervolgens kregen de student de vragen en kon hij de toetst maken door iedere keer een multiplechoice antwoord te selecteren. De docenten kunnen via de admin zien welke resultaten door de studenten behaald waren voor een bepaalde toets.

Grafische user-interface opdracht: Heli (2007)

In Semester 2 moesten we voor het vak JAVA grafische user interfaces een simulatie bouwen waarin een afstand bestuurbare helicoper van zijn startplek naar de finish moest vliegen. Bij de vlucht moet de helecopter wel in bereik blijven van de zendmasten (vandaar de cirkels). De bediening werd gedaan door 5 simpele knoppen.

Toweldefense (2007)

Aan het einde van het eerste jaar kreeg je opnieuw 4 weken de tijd om aan een eigen project te werken. Samen met een aantal klasgenoten hebben we een spel, gebaseerd op tower defense, geschreven in JAVA. De naam Towel defense is gekomen doordat een docent altijd “towel” zei in plaatst van “tower”.
Het project kreeg als cijfer een 9 en wordt tegenwoordig gebruikt als lesmateriaal gebruikt in het eerste jaar. Het spel was behoorlijk populair en werd ook gevraagd om 2 keer met dit spel op de opendag te staan.

klik hier voor een live demo van towel defense

Presentiebord (2008)

In semester 3 mochten we als groep een presentie systeem bouwen. Dat hield in dat op het scherm bij de docentenkamer te zien was welke docenten aanwezig en afwezig waren. De docenten moesten dmv een rfid tag iedere dag in en uitchecken en het systeem hield de aanwezigheid bij.
Het presentiescherm was tevens een touchscreen waarmee de feature is ingebouwd dat je op een docent kon tikken om meer informatie te krijgen. Tevens hadden we een kaartje toegevoegd van de plattegrond van de academie met alle docenten erop. Het idee was namelijk in de toekomst dit systeem verder uit te breiden zodat je precies kon zien WAAR een bepaalde docent is als hij aanwezig is.
De techniek die we voor dit systeem gebruikt hadden was HTML gecombineerd met J2EE en AJAX. Voor de rfid scanners hebben we gebruik gemaakt van JAVA.

Digitale rondleiding (2008)

Om de scholieren van de middelbare school rond te leiden op onze academie had het lectoraat het idee om een digitale rondleiding te maken. Dit mocht ik samen met een groepje gaan uitvoeren als 2e jaars project. De scholieren krijgen een rfid tag mee en moeten op een bepaalde manier langs de zuilen. Op een zuil werd informatie over de afdeling weergegeven en konden de leerlingen een minigame spelen voordat ze verder gewezen werden door het systeem.
Met de minigame doen de scholieren mee aan een soort game waarmee ze geen enkele afdeling overslaan. Op het eind kan de score gepubliceerd worden wie de meeste punten heeft behaald.
Voor de opdracht betekende dat we de rfid moesten lezen en daarbij 4 mini games maken op een touchscreen computer. De minigames die we gemaakt hebben zijn: Breakout, Lemmings, Dodge en Robots. Per rfid nummer wordt de score bijgehouden in een database zodat op het eind de totaalscore bekendgemaakt kan worden. Het systeem is zelf geschreven in JAVA.

Sario (2009)

Voor de specialisatie thema Gaming & virtual reality werd gevraagd een 2d game te bouwen. Ik heb samen met een klasgenoot sario gebouwd. Wat in princiepe gewoon Mario is. Geschreven in C++ met een eigen 2d engine gebasseerd op OpenGL. Maar voordat er gebouwd mocht worden hebben we eerst een gamedesign plan opgesteld. Zodat de game ook aan alle aspecten voldoet waar een game aan moet voldoen. En ja, hier komt meer bij kijken dan je denkt.

Sario 3d (2009)

Sario 2d moesten we bij een volgend vak om gaan zetten naar een 3D game. Opdracht was om ook een eigen 3D engine te schrijven. In het schrijven van de 3D engine ging behoorlijk veel tijd zitten. Vooral omdat je berekeningen precies moeten kloppen. Een kleine afwijking leid tot scheve 3d modellen. Daarnaast moesten de berekeningen ook zo efficiënt mogelijk geschreven worden, want een berekening wordt meerdere keren per frame uitgevoerd. Eén frame is 1/60 seconde.
Daarnaast moest de game ook over 3d collision detectie beschikken, wat een aardige taak was om even “toe te voegen”. Na bijna 2 maanden hard  werken hebben we uiteindelijk Sario in 3d gekregen. Echter hebben we geen tijd gehad om de vijanden te creëren voor Sario 3d. Voor de gamefactor hebben we Sario maar in een soort doolhof gezet.

Strongbox (2009)

Om nog even in de 3d games sfeer te blijven moesten we het semester afsluiten met een virtual reality game. Het doel was dat deze game zowel in de echte wereld als in de virtuele wereld gespeeld kon worden. Het was aan ons om het spel verdere indeling te geven. Met een groepje van 5 man hebben we Strongbox bedacht.
Bij deze game worden de mensen in 2 groepen verdeeld, namelijk de dieven en de wachters. De bedoeling is dat de dieven uit de kast bij de tegenpartij belangrijke documenten stelen en deze inleveren bij de dealer. De dealer betaald naarmate de ouderdom van deze documenten. Echter moeten de wachters dit tegen gaan. Als een dief een wachter tegenkomt of andersom wordt op basis van rock-paper-siscor bepaald wie er wint.
We hebben de hele game bedacht, ontworpen en gebouwd. Voor de spelregels hebben we een spelregelsysteem ontworpen welke dmv een parser wordt ingeladen. Dit geeft als grote voordeel dat een spelregel snel aangepast kan worden zonder dat de applicatie opnieuw gecompileerd hoeft te worden. We mochten voor onze 3d wereld gebruik maken van een bestaande 3d engine. De game werkt multiplatform en communiceert via het netwerk. Mocht de speler niet virtueel willen spelen kan er gebruik gemaakt worden van sunspots om het spel in real life te spelen. Een andere groep heeft de ontwikkeling van de sunspot op zich genomen nadat we dit project afgerond hadden.

Gossip network (2010)

Voor de security specialisatie, die ik gevolgd heb, moesten we een simulatie bouwen van een wireless gossip node netwerk. Dat is een netwerk bestaande uit meerdere apparaten die met elkaar berichten uitwisselen, het zogeheten gossip of “roddelen”. We moesten op basis van een simulatie onderzoeken op welke manier de berichten uitwisseling beveiligd kon worden. Wat nu als er een node tussenkomt die allemaal onzin berichten gaat versturen? Of juist de berichten duizendmaal herhalen zodat het netwerk vol raakt? Hoe kan er gegarandeerd worden dat het bericht wel van je buurman komt? En wat kan je tegen uitval van een bepaald regio in je netwerk doen?
Al die vragen hebben we aan de hand van onze simulatie weten te beantwoorden.

(Laatst bewerkt op: 30 januari 2011)